Dự án: Thi công lắp đặt neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy - Thủy điện Nậm Mô 2

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH thủy điện Nậm Mô Việt Nam

Hạng mục:    Thi công neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy từ cao độ +591.7 trở lên, thuộc dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2.

Địa điểm:    tỉnh Xiêng Khoảng, nước Lào

Thời gian thực hiện:    Từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2018

Công trình nhà máy thủy điện Nậm Mô 2, được xây dựng tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Lào. Một khu vực của dự án được xây dựng trên nền đất có cao độ +591.7 trở lên.

Công ty Cổ phần chuyển giao và ứng dụng công nghệ Địa kỹ thuật (Geotech T&A) thi công hạng mục neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy từ cao độ +591.7 trở lên, thuộc dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2..

GEOTECH T&A - GTA

Một số hình ảnh chuẩn bị trước khi thi công: 

Hình 1. Công tác dọn dẹp mặt bằng

Hình 2. Hoàn thiện công tác dọn dẹp mặt bằng

Tags : nam_2018
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KỸ THUẬT (GTA Việt Nam)
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn